Välkommen till Convertus!

Maskinöversättningstjänster

Vi erbjuder en högklassig och storskalig översättningstjänst till er som är i behov av snabba, konsekventa, kostnadseffektiva och kundanpassade översättningar. Översättnings­tjänsten utgörs av en helhetslösning som innefattar automatisk språkgranskning, maskin­översättning samt automatisk och manuell efterredigering av den översatta texten. Vårt unika självlärande system för automatisk efter­redigering ökar den översatta textens kvalitet och kundanpassning genom att systemet tränar sig själv på terminologi och språkbruk för olika ämnesområden.

Convertus tillhandahåller helhetsöversättningslösningar omfattande maskin­översättning, efterredigering och översättningsminnen till såväl företag som myndigheter. Convertus första färdigprodukt var ett regelbaserat system för översättning av kursplaner från svenska till engelska. Idag är det i drift på flera svenska universitet, inklusive Uppsala, Lund, KTH och Göteborg.

Tekniker

Convertus Linguistic Translator

Convertus Linguistic Translator (CLT) levererar kvalitets­översättningar från svenska till engelska. CLT bygger på robust grammatisk analys i kombination med moderna datadrivna metoder. Till CLT:s allmänspråkliga kärna kopplas språkliga resurser, speciellt framtagna för att passa dina dokument.

Kursplaneöversättaren är en anpassning av Convertus Linguistic Translator till översättning av akademiska kursplaner från svenska till engelska. Målet är att underlätta arbetet med att tillgängliggöra kursinformation både på svenska och på engelska, och på så vis möta universitetens ökande behov av att attrahera studenter från andra länder. Kursplaneöversättaren är idag i drift vid ett flertal svenska universitet och högskolor, till exempel Uppsala, Lund, KTH och Göteborg.

Convertus Statistical Translator

Convertus Statistical Translator (CST) byggs utifrån stora samlingar av tidigare översatta dokument. CST använder statistiska modeller för att avgöra den bästa möjliga översättningen för en viss mening. Convertus har utvecklat flera egna tekniker för att förbättra CST:s prestanda på olika språkpar och domäner, till exempel engelska till spanska och finska till engelska.

Tjänster

Webbapplikation

Vi tillhandahåller samtliga våra översättningssystem genom en egen webbapplikation. Kunderna laddar upp sina dokument i diverse format, som därpå översätts av en av våra motorer. Översättningen kan sedan redigeras av användaren genom ett enkelt gränssnitt. Plattformen förenklar de olika stegen i översättningen av ett dokument och ger användaren en överblick över alla dokument och deras status. Ett översättningsminne ingår också, vilket leder till att översättningskvaliteten ökar med tiden.

Kundanpassade översättningssystem

Vi har möjligheten att anpassa våra översättningssystem till kundens texter genom att lägga till lämpliga lingvistiska resurser och att träna om våra statistiska motorer med kunddata.

Integration i kursdatabas

Convertus har lång erfarenhet av att integrera våra översättningsmotorer med kursdatabassystem. Vanligtvis innebär detta att en “översätt kursplan”-knapp görs tillgänglig för databasens användare. Kursplanen skickas automatiskt till Convertus servrar för översättning.

Kontakta oss

Sebastian Schleussner

Support- och systemutvecklingskonsult
Epost
Tel.nr.: 0707 328 348