Översättningsplattform

Översättningsplattform

Convertus BTS är en översättningsplattform för maskinöversättning med översättningsminne, efterredigering och projektledning. Den innehåller översättningsmotorer för svenska-engelska, engelska-svenska och även finska-engelska, specialanpassade för utbildningsdomänen. Motorer för andra språkpar och domäner kan kopplas in för en extra kostnad.

Convertus BTS möjliggör ständig förbättring av översättnings­kvaliteten genom en process som omfattar maskinöversättning, efterredigering och minnesanvändning. Plattformen förenklar de olika stegen i översättningen av ett dokument och ger användaren en överblick över alla dokument och deras status.

För en snabb demonstration av BTS-plattformen, se vår film på Youtube. Du kan också registrera dig för en gratis provperiod under en månad.

Convertus BTS utvecklades som en del av EU-projektet Bologna Translation Service.

The project has received funding from the European Community (ICT-PSP 4th call) under Grant Agreement n° 270915.