Tjänster

Webbapplikation

Vi tillhandahåller samtliga våra översättningssystem genom en egen webbapplikation. Kunderna laddar upp sina dokument i diverse format, som därpå översätts av en av våra motorer. Översättningen kan sedan redigeras av användaren genom ett enkelt gränssnitt. Plattformen förenklar de olika stegen i översättningen av ett dokument och ger användaren en överblick över alla dokument och deras status. Ett översättningsminne ingår också, vilket leder till att översättningskvaliteten ökar med tiden.

Kundanpassade översättningssystem

Vi har möjligheten att anpassa våra översättningssystem till kundens texter genom att lägga till lämpliga lingvistiska resurser och att träna om våra statistiska motorer med kunddata.

Integration i kursdatabas

Convertus har lång erfarenhet av att integrera våra översättningsmotorer med kursdatabassystem. Vanligtvis innebär detta att en “översätt kursplan”-knapp görs tillgänglig för databasens användare. Kursplanen skickas automatiskt till Convertus servrar för översättning.