Tjänster

Webbapplikation

Vi tillhandahåller samtliga våra översättningssystem genom en egen webbapplikation. Kunderna laddar upp sina dokument i diverse format, som därpå översätts av en av våra motorer. Översättningen kan sedan redigeras av användaren genom ett enkelt gränssnitt. Plattformen förenklar de olika stegen i översättningen av ett dokument och ger användaren en överblick över alla dokument och deras status. Ett översättningsminne ingår också, vilket leder till att översättningskvaliteten ökar med tiden.

Kundanpassade översättningssystem

Vi har möjligheten att anpassa våra översättningssystem till kundens texter genom att lägga till lämpliga lingvistiska resurser och att träna om våra statistiska motorer med kunddata.

Manuell tjänst

Beställaren ger Convertus tillgång till det textmaterial som ska översättas. Convertus översätter texten med översättnings­systemet, efterredigerar översättningen och ger beställaren tillgång till det färdiga resultatet.

Plugin i Trados

SDL Trados Studio är ett desktopprogram för maskinstödd översättning. Vi erbjuder en plugin som integrerar våra maskinöversättningstjänster i Trados. Genom att lägga till maskinöversättning som en översättningskälla i Trados så kan tidsbesparingar göras och arbetet effektiviseras. Vidare så kan Convertus använda Trados översättningsminnen till att skapa nya eller förbättra existerande maskinöversättningsmotorer.

Integration i kursdatabas

Convertus har lång erfarenhet av att integrera våra översättningsmotorer med kursdatabassystem. Vanligtvis innebär detta att en “översätt kursplan”-knapp görs tillgänglig för databasens användare. Kursplanen skickas automatiskt till Convertus servrar för översättning.