Tekniker

Convertus Linguistic Translator

Convertus Linguistic Translator (CLT) levererar kvalitets­översättningar från svenska till engelska. CLT bygger på robust grammatisk analys i kombination med moderna datadrivna metoder. Till CLT:s allmänspråkliga kärna kopplas språkliga resurser, speciellt framtagna för att passa dina dokument.

Kursplaneöversättaren är en anpassning av Convertus Linguistic Translator till översättning av akademiska kursplaner från svenska till engelska. Målet är att underlätta arbetet med att tillgängliggöra kursinformation både på svenska och på engelska, och på så vis möta universitetens ökande behov av att attrahera studenter från andra länder. Kursplaneöversättaren är idag i drift vid ett flertal svenska universitet och högskolor, till exempel Uppsala, Lund, KTH och Göteborg.

Convertus Statistical Translator

Convertus Statistical Translator (CST) byggs utifrån stora samlingar av tidigare översatta dokument. CST använder statistiska modeller för att avgöra den bästa möjliga översättningen för en viss mening. Convertus har utvecklat flera egna tekniker för att förbättra CST:s prestanda på olika språkpar och domäner, till exempel engelska till spanska och finska till engelska.

Finnish Syllabus Translator är en anpassning av Convertus Statistical Translator till översättning av kursplaner från finska till engelska.