Projekt

Projekt

Diginclude

Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov

Diginclude är ett samverkansprojekt som finansieras av Vinnova 2016-2018 inom programmet Utmaningsdriven information. Ingående partners är SICS East Swedish ICT AB, Fodina Language Technology AB, Convertus AB, Symbolbruket AB, Briteback AB, Stockholms Läns Landsting, Region Östergötland, Linköpings kommun samt Linköpings universitet.

Projektet syftar till att förbättra offentlig sektors digitala tillgänglighet för medborgare med speciella behov. Det ska ske genom utveckling av verktyg för kvalitetsstyrd textproduktion, text­förenkling, flerspråkig terminologi, snabböversättning, etc. Verktygen ska även underlätta för besökare genom individanpassat stöd som fungerar även om personer behöver använda flera program eller funktioner samtidigt.

Convertus primära roll i projektet är utveckling och tillgänglig­görande av maskinöversättningstjänster för utlandsfödda med begränsad kunskap om det svenska språket och samhället. Fokus ligger på översättning av myndighetsinformation från svenska till främmande språk. I valet av språk att behandla följer Convertus de prioriteringar som görs av de myndigheter man samarbetar med. Sålunda behandlas för närvarande engelska, arabiska, persiska och finska, men även somaliska, romani och sorani omfattas av pågående satsning. Tjänsten integreras i myndighetens CMS-system.

Om Diginclude, se vidare följande projektsidor: