Publikationer

Vetenskapliga publikationer

Titel: “Local Search for Creating Labelled Development Data in MT System Combination”

Författare: Hannes Karlbom och Aaron Smith

Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC), Umeå Universitet, 17‑18 november 2016.

Klicka här för att läsa artikeln.

Titel: “A Study on Manual and Automatic Evaluation Procedures and Production of Automatic Post-editing Rules for Persian Machine Translation”

Författare: Nasrin Mostofian

Masteruppsats, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga veten­skaps­området, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi, 2017.

Magisterarbetet har utförts på Convertus som en del i utvecklingen av en persisk maskinöversättningstjänst. Convertus har bidragit med problemformulering, material och handledning i såväl praktiska som teoretiska frågor.

Anna Sågvall Hein har varit officiell bihandledare tillsammans med en huvud­hand­ledare från universitetet.

Klicka här för att läsa uppsatsen.

Titel: “Simplification of Swedish Text by Monolingual Machine Translation – Transformation Rules for Simplified Swedish”

Författare: James Lindeberg

Kandidatuppsats, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga veten­skapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi, 2018.

Anna Sågvall Hein har varit officiell bihandledare tillsammans med en huvud­hand­ledare från universitetet.

Klicka här för att läsa uppsatsen.

Titel: “Automatic Generation of Post-Editing Rule Sets from Parallel Corpora”

Författare: Martin Kjellin

Kandidatuppsats, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga veten­skapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi, 2012.

Anna Sågvall Hein har varit officiell bihandledare tillsammans med en huvud­hand­ledare från universitetet.

Klicka här för att läsa uppsatsen.

Titel: “Integrating a dependency parser into a system for machine translation”

Författare: Lina Stadell

Kandidatuppsats, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga veten­skapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi, 2011.

Anna Sågvall Hein har varit officiell bihandledare tillsammans med en huvud­hand­ledare från universitetet.

Klicka här för att läsa uppsatsen.