Convertus AB är ett språkteknologiskt företag med inriktning mot maskin­översättning. Företaget grundades år 2006 av en forskargrupp i datorlingvistik från Uppsala universitet.

Convertus tillhandahåller helhetsöversättningslösningar omfattande maskin­översättning, efterredigering och översättningsminnen till såväl företag som myndigheter. Convertus första färdigprodukt var ett regelbaserat system för översättning av kursplaner från svenska till engelska. Idag är det i drift på flera svenska universitet, inklusive Uppsala, Lund, KTH och Göteborg. Convertus har också skapat högklassiga översättningssystem mellan svenska och engelska i andra domäner tillsammans med kunder såsom Scania CV AB, Xerox, Hiab och SKB.

Från 2011 till 2013 genomförde Convertus tillsammans med ytterligare fyra partner ett stort EU-projekt som benämndes Bologna Translation Service (BTS). Under projektets gång utvecklades översättningssystem för kursplaner från finska, franska, holländska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska till engelska. Det utgör ett bidrag till implementeringen av Bologna­överenskommelsen och dess strävan att skapa en gemensam Europeisk utbildningsplattform.


Som ett led i vårt arbete med anpassningen till den nya europeiska lagstiftningen för dataskydd hittar du vår integritetspolicy här.