Om oss

Convertus Group Photo

Convertus AB är ett språkteknologiskt företag med inriktning mot maskin­översättning. Företaget grundades år 2006 av en forskargrupp i datorlingvistik från Uppsala universitet.

Convertus tillhandahåller helhetsöversättningslösningar omfattande maskin­översättning, efterredigering och översättningsminnen till såväl företag som myndigheter. Convertus första färdigprodukt var ett regelbaserat system för översättning av kursplaner från svenska till engelska. Idag är det i drift på flera svenska universitet, inklusive Uppsala, Lund, KTH och Göteborg. Convertus har också skapat högklassiga översättningssystem mellan svenska och engelska i andra domäner tillsammans med kunder såsom Scania CV AB, Xerox, Hiab och SKB.

Från 2011 till 2013 genomförde Convertus tillsammans med ytterligare fyra partner ett stort EU-projekt som benämndes Bologna Translation Service (BTS). Under projektets gång utvecklades översättningssystem för kursplaner från finska, franska, holländska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska till engelska. Det utgör ett bidrag till implementeringen av Bologna­överenskommelsen och dess strävan att skapa en gemensam Europeisk utbildningsplattform. Ett konkret resultat av projektet är en integrerad webb-baserad plattform – BTS-plattformen – för översättning av dokument. Sedan projektet avslutades har Convertus fortsatt att utveckla det finsk-engelska systemet med toppmoderna tekniker i samarbete med en grupp från Tammerfors universitet, samtidigt som BTS-plattformen också har uppdaterats och förbättrats.


Som ett led i vårt arbete med anpassningen till den nya europeiska lagstiftningen för dataskydd hittar du vår integritetspolicy här.